Oleh: Abu Alya | Februari 13, 2013

Tuntunan Pemberian Nama (Nama-Nama yang Haram)

Nama-nama yang diharamkan dalam syariat adalah nama-nama berikut:

Para ulama sepakat mengenai haramnya memakai nama yang mengandung makna penghambaan diri kepada selain Allah, seperti Abdul ‘Uzza, Abdusy Syams (hamba matahari), Abdud Daar, Abdur Rasuul, Abdun Nabi dan lain-lainDiriwayatkan dari Hani bin Zaid bahwa ketika ia datang menghadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai utusan beserta kaumnya, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mendengar mereka memanggil salah seorang di antara mereka dengan nama Abdul Hajar (hamba batu). Lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepadanya, “Siapa namamu?” Ia menjawab, “Abdu hajar.” Beliau bersabda, “Tidak, kamu adalah Abdullah (hamba Allah) bukan Abdu Hajar (hamba batu)!” (lihat kitab Shahihul Adabil Mufraad, halaman 623)Termasuk pula dalam hal ini adalah pemberian nama Abdul Haarits, karena al-Hariits adalah manusia. Adapun “Haarits” itu sendiri bukanlah nama Allah. Yang ada adalah Allah disifati dengan adz-Dzaari’ (menanam, menumbuhkan) dann itu bukan termasuk nama Allah.

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُون أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkan atau Kami-kah yang menumbuhkan.” (QS. Al-Waaqi’ah: 63-64)
Memberi nama dengan nama-nama Allah, seperti ar-Rahman, ar-Rahiim, al-Khaliq dan al-Bari.Syaikh Utsaimin memiliki penjelasan yang bagus berkenaan memberi nama dengan nama Allah Ta’ala. Pemberian nama ini memiliki dua sisi:Sisi pertama, terbagi menjadi dua macam:
Penyebutan nama dengan huruf alif dan lam. Yang dimikian tidak boleh diberikan kepada selain Allah, seperti al-’Aziz, as-Sayyid, al-Hakiim dan lain-lain Alasannya karena dengan adanya penambahan alif dan lam berarti menunjukkan kepada ushul dari makna yang terkandung dalam nama tersebut.
Maksud pemberian nama untuk menunjukkan sifat yang terkandung dalam nama tersebut walau tanpa alif dan lam. Sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengganti kunyah Abu Hakam karena teman-temannya selalu minta putusan hukum kepadanya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya, “Sesungguhnya Allah adalah al-Hakam dan hanya Dia-lah yang berhak menetapkan hukum.” Lalu beliau memberi kunyah dengan nama anak sulungnya yang bernama Syuraih. Ini menunjukkan apabila seseorang memiliki nama dengan salah satu dari nama Allah yang mengandung makna sifat (sengaja disesuaikan dengan sifat, pekerjaan atau keadaan penyandang nama), maka hal itu dilarang syariat.

Sisi kedua:

Menamai dengan nama-nama Allah tanpa didahului alif dan lam dan tidak bermaksud menyesuaikan dengan makna sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Hal ini dibolehkan seperti nama Hakiim. Di antara sahabat ada yang bernama Hakiim bin Hizam. Seorang sahabat yang pernah dinasehati Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Jangan kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu.”

Tetapi ada nama Allah lainnya yang tidak pantas dijadikan sebagai nama manusia, seperti Jabbar, meskipun tidak bermaksud menetapkan makna sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Karena bisa jadi nama itu mempengaruhi diri orangnya sehingga dirinya menjadi orang yang sombong, angkuh dan takabbur terhadap orang lain. (Al-Majmu’ Ats-Tsamiin (I/144))
Memberi nama dengan nama Malikul Muluk (Rajanya Raja), Sulthanus Salathin dan Syahin Syah.

أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَومَ الْقِيَامَتِ وَ أَخْبَثُهُ وَ أَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ لاَ مَلِكَ إِلاَّ اللَّهِ

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Manusia yang paling dimurkai Allah nanti pada hari kiamat yang paling keji dan yang paling dibenci-Nya adalah laki-laki yang bernama Malikul Amlak. Sesungguhnya tiada raja yang haq selain Allah subhanahu wa ta’ala.”

Semakna dengan nama di atas adalah Qadhi Qudhaat, Haakimul Hukkam (artinya, hakim dari para hakim).
Memberi nama dengan Sayyidun Naas, Sayyidul Kul, Sittul Kul sebagaimana diharamkan memberi nama dengan nama Sayyidu waladi Adam untuk selain Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Memberi nama dengan nama berhala yang disembah seperti Isaaf dan Naailah.
Memberi nama dengan nama orang-orang non arab yang menjadi ciri khas orang kafir, seperti George, Diana, Ros, Suzan dan lain-lain.
Memberi nama dengan nama-nama setan, seperti Khinzab, Walhaan, A’war, Ajda’. Demikian disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah.Syaikh Bakr Abu Zaid juga mengharamkan nama-nama orang non arab, seperti Turki, Farsi, Barbar dan nama-nama lain yang sulit diucapkan oleh lisan arab, seperti Naariman, Syiirihan, Niifiin, Syiiriin, Syaadi (monyet) dan lain-lain. Namun menurut penulis, nama-nama itu hukumnya makruh kecuali jika berkeyakinan bahwa nama tersebut lebih baik daripada nama-nama kaum muslimin. oleh karena itu hendaknya seorang muslim memberikan nama kepada anaknya dengan nama yang bagus dan nama yang bisa mengandung do’a ataupun nama-nama shahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga. berikut ini contoh nama yang baik buat putri anda

1 AFIFA FITIYA = Anak perempuan yang suci dan memiliki harga diri
2 AFRA NAILA ARKARNA = Anak perempuan sebagai anugerah di malam ke-13 bulan purnama yang menerangi hati
3 AINA TALITA ZAHRAN = Mata seorang gadis yang berkilau
4 AINIYA FAIDA AZMI = Anak yang memiliki ketegaran hati dan bermanfaat bagai pohon rimbun yang bersemi
5 AINUN MAHYA = Mata yang bersinar
6 AISHA ALIFA =Keramahtamahan yang hidup
7 AISHA FARHANA = Anak perempuan yang hidup dan bergembira
8 AKIFA NAILA = Wanita yang rajin beritikaf di masjid dan suka memberi
9 ANNISA FAIHA = Anak perempuan yang memiliki banyak kelebihan
10 ANNISA KASTURI NAIM = Anak perempuan penghuni surga yang harum bagai bunga kasturi
11 ARIQA FATINA = Anak perempuan baik budi dan menarik hati
12 ASKANA SAKHI = Anak perempuan yang baik hati dan murah hati
13 ASSYIFATU HAIFA = Anak perempuan yang bagaikan obat penawar dahaga
14 ATHIFA FARIHAN WARDA = Anak perempuan yang memiliki perasaan gembira bagai bunga mawar
15 ATIKA BALQIS AZIZAH =Ratu mulia yang pemurah
16 ATIKA ZAHRA RATIFA =Anak perempuan yang berakhlak baik, pemurah dan berseri-seri
17 ATIQA FAIRUZ KHALISA= Anak perempuan yang cantik bagai permata murni
18 AULIA IZZATUNNISA =Anak perempuan yang penuh rasa cinta dan kemuliaan
19 BADRIYYA SHALIHA =Anak perempuan yang cantik dan sholihah
20 BAHIYYA ATIQA FAIHA= Anak perempuan yang cantik yang memiliki keindahan dan banyak kelebihan
21 BAITI DURRIYA =Rumahku adalah cahaya mutiara
22 BALQIS ADZRA= Ratu yang terhormat
23 BARIA KAMILIA= Anak perempuan yang bagaikan pepohonan yang selalu hijau dan unggul
24 BASIMA SHALIHA =Senyuman anak perempuan yang shalihah
25 BASIMA WARDATUL ZHAHIRA= Anak perempuan yang tersenyum bagai bunga mawar yang bercahaya
26 BASYASYA AFIFA =Anak perempuan yang memiliki wajah berseri-seri sedang mensucikan diri
27 BILQIS FAIHA RIFDA= Ratu yang memiliki banyak kelebihan pemberi pertolongan
28 BILQIS UFAIRA =Ratu yang pemberani
29 BURAIRA BALQIS FAIHA =Ratu yang memiliki banyak kelebihan dan selalu berbuat baik
30 BUSYRA FITRIYANI =Kabar gembira dari anak perempuan yang suci
31 BUTSAINA IFTITAH NAILA =Permulaan dari anak perempuan yang cantik adalah anugerah
32 DALIYA ZAHRA KHASIEB=Anak perempuan yang bagaikan bunga pohon anggur yang subur
33 DARY ARRIFDA =Anak perempuan pemberi pertolongan yang lemah lembut
34 DARY AZZALFA =Anak perempuan yang bagaikan permukaan mutiara yang lembut
35 DIANA DURRIYATUL JANNA =Agama yang bercahaya bagai mutiara surga
36 DIANA SYAUQIA =Anak perempuan yang bagaikan agama yang dirindukan
37 DURATU ANNASIHA =Mutiara nasihat
38 DURATUL HIKMAH =Mutiara Hikmah
39 DURRATUL JINAN =Mutiara Surga
40 DURRRIYA NAILA TALITA =Gadis yang suka memberi bagaikan cahaya mutiara
41 DZAKIRA AFTANI =Anak perempuan yang memiliki ingatan yang mengagumkan
42 DZAKIRA TALITA ZAHRA =Gadis yang berzikir bagai bunga
43 DZAKIYYA TALITA SAKHI =Gadis cerdas yang murah hati
1 FADYA JAMIL ANNIDA =Seruan indah yang menyelamatkan
2 FAIDA ANNAILA =Pemberian yang bermanfaat
3 FAIHA NADA ZALFA =Anak perempuan yang bagaikan embun di kulit mutiara yang banyak kelebihannya
4 FAIZA ALYA AZIZA =Pemenang yang tinggi dan mulia
5 FAJRA NADA NADIFA =Anak perempuan yang bagaikan embun pagi yang bersih
6 FAKHIRA SALWA NABILA =Burung puyuh yang bagus dan cerdik
7 FANY AZHAR AZIZA =Bunga yang fana dan mulia
8 FARAH AZHAR =Anak perempuan yang bagaikan Bunga-bunga dan kesenangan
9 FARHANA RAQWANI =Kemajuan yang menggembirakan
10 FARIDA KAMILA ZUHDI =Anak perempuan yang bagaikan permata yang mahal dan sempurna yang rendah hati
11 FATIHA RUSYDA ADDIEN =Agama pembuka jalan yang lurus
12 FAUZIA RAFIFA =Anak perempuan yang berakhlak baik adalah kemenangan yang gemilang
13 FITRI SYAFIA =Anak perempuan yang suci dan sehat
14 GHAZIYA HAFIZA =Anak perempuan pejuang yang menjaga kesuciannya
15 HAFIZA KHAIRA LUBNA =Kebaikan dan kecerdasan yang terpelihara kesuciannya
16 HAIFA AISH FAIHA =Anak perempuan yang ramping dan memiliki banyak kelebihan
17 HAMDA SAKHIA =Anak perempuan yang banyak bersyukur dan murah hati
18 HANA AISH SALMA =Anak perempuan yang bahagia dan selamat
19 HANA KHAIRUNNISA =Sebaik-baiknya anak perempuan yang bahagia
20 HANIA SYAKIRA =Ucapan selamat dan rasa syukur
21 HANIFA RASYIDA =Muslimah yang teguh dan tegar
22 HASNA NABILA =Anak perempuan yang cantik dan cerdik
23 HAURA NAZHIFA =Bunga yang indah dan mempesona
24 HUSNIA RANI ZAHRA =Senyuman anak perempuan yang shalihah
1 IFFA ASTILA RAHMA =Anak perempuan yang memiliki keturunan yang baik, rasa hormat dan kasih sayang
2 IFTINA ASSYABIYA RAFIFA =Gadis kecil yang berakhlk baik yang mengagumkan
3 ILMI SUHAIMA =Anak perempuan yang memiliki ilmu tentang keberuntungan
4 IMA SHABIRA =Pemimpin yang penyabar
5 INAYA AZMI ATHIFA =Anak perempuan yang memiliki perhatian, keteguhan hati dan perasaan
6 INAYA RAFA =Anak perempuan yang memiliki perlindungan yang tinggi
7 INSYIRA FAUZIA =Kegembiraan atas kemenangan yang gemilang
8 IRTIA NAZIHA =Kesenangan yang jauh dari hal-hal yang buruk
9 IHDA SABILATUNNAJAH= satu jalan keberuntungan
10 JAMILA RAFIF LUTHFIA= Anak perempuan yang cantik dan lembut yang berakhlak baik
11 JANNATU SAUQIYA Anak perempuan bagaikan surga yang dirindukan
12 JARIA SALSABILA Amal yang tak terputus laksana mata air surga
13 JAUHARA ZAHRANI Anak perempuan yang bagaikan permata yang berkilauan
14 JAUZA JAHIRA Anak perempuan yang bagaikan buah kenari yang berkilau
15 JIHAN TALITA ULFA Gadis berwawasan luas yang ramah
16 JUHAINA ZAKIYA Anak perempuan yang bagaikan kebun yang tumbuh dengan baik
17 KALILA RIFDA Anak perempuan yang memberi pertolongan dengan lemah lembut
18 KAMILIA ULFA Persahabatan yang sempurna
19 KARIMA HAURA ZUHDA Anak perempuan berkulit putih yang mulia dan rendah hati
20 KHADZIYA NISRINA Bunga mawar putih yang harum baunya
21 KHAIRA TALITA RUMI Gadis yang baik hati laksana seorang penyair Ibnu Rumi
22 KHAIRUNNISA SALSABILA Sebaik-baiknya wanita laksana mata air surga
23 KHALIFA SAKHI Anak perempuan sebagai pemimpin yang murah hati
24 KHANSA SABIHA Semoga seperti seorang pejuang muslimah yang wajahnya berseri-seri
25 KHATAMI SAHIRA Mata air terakhir
26 KHAZANA RIDHA NAILA Anak perempuan yang suka memberikan hartanya denga ikhlas
27 LABIBAH ZAKIYYA Anak perempuan yang cerdik dan cerdas
28 LAILA FAIHA Malam yang memiliki banyak kelebihan
29 LAIMUNA HAURA HASNA Gadis berkulit putih yang cantik laksana jeruk yang manis
30 LATIFA QOTRUNNADA Anak perempuan yang lembut bagaikan tetesan embun
31 LUJNA KAMILA Bukit datar yang ditumbuhi pepohonan yang selalu hijau
32 LUQYANA FARHA Perjumpaan kita yang menggembirakan
33 LUTHFIA NISRINA Gadis yang lembut bagaikan bunga mawar putih
34 LUTHFIA ZAHRA TALITA Gadis lemah lembut yang selalu berseri-seri
1 MAHDIYATU SYAUQIYA Anak perempuan yang selalu rindu mendapatkan hidayah
2 MAHIRA HASNA KAMILA Kepandaian dan kecantikan yang sempurna
3 MAISYARA SALSABILA Ketenangan mata air surga
4 MARDIYATU EL-HAZIMA Anak perempuan yang teliti dan mendapatkan keridhoan Allah
5 MAWADDATU SHIFWA Kasih sayang seorang sahabat akrab
6 MUAZARA ULFA Anak perempuan yang mendapatkan pertolongan dari persahabatan
7 MUFIDA SALSABILA Anak perempuan yang bermanfaat laksana mata air surga
8 NABILA HASNA AMIRA Kecerdikan dan kecantikan seorang ratu
9 NADA FAJRIA SALSABILA Embun pagi dari mata air surga
10 NADHIFATUL AZHAR Bunga-bunga yang bersih
11 NAFLA SYAKIRA Bunga matahari yang pandai bersyukur
12 NAILA MUAZARA ULFA Anak perempuan yang baik hati dan murah hati
13 NAJWA KHAIRA WILDA Bisikan kebaikan dari seorang bidadari
14 NAURA HASNA ANNIDA Anak perempuan yang mempesona bagai bunga yang indah
15 NAURA NADHIFA AKMAL Bunga yang bersihnya lebih sempurna
16 NIDA RANIA FAJRIA Seruan yang mempesona di pagi hari
17 NISRINA ARIJ HISANA Bunga mawar putoh yang sangat harum dan cantik
18 NUDA BAHIRA RAMADHANI Pelangi yang indah di bulan Ramadhan

1 QONITA ISMAN TAQIYYA Anak perempuan yang taat kepada suami dan bertaqwa kepada Tuhannya
2 QOSAMA AFKAR BASHIRA Keindahan dari buah pikiran yang bijaksana
3 QOTRUNNADA SALSABILA Tetesan embun dari mata air surga
4 RAFIA FATINA Anak perempuan anggun yang menarik perhatian
5 RAFIFATU RIFDA Anak perempuan yang berakhlak baik dan suka memberi pertolongan
6 RAHIMA TALITA SHALIHA Gadis baik yang penuh kasih sayang
7 RAHMA SHAFIYYA Kasih sayang dari seorang kawan yang tulus
8 RAIDA FAKHIRA Pemimimpin perempuan yang membanggakan
9 RAIHANA YASMINA FAIHA Bunga melati yang harum dan memiliki banyak kelebihan
10 RANIATU JANNA Petunjuk jalan yang lurus di bukit Marwa
11 RASYIDATU MARWA Anak perempuan baik budi dan menarik hati
12 RASYIDATU NAJA Petunjuk yang menuju keselamatan
13 RASYIDATU SHAFA Petunjuk jalan yang lurus di bukit Shafa
14 RAUDHATU JANNA Taman surga
15 SAHLA SAIDA Anak perempuan yang mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan
16 SAKINATU MARWA Ketengangan saat berada di bukit Marwa
17 SALIMA NAZIHA Anak perempuan yang selamat dan bersih dari noda
18 SALSABILA NADHIFA Mata air surga yang bersih
19 SALWA ZAKIYYA Burung puyuh yang tumbuh dengan baik
20 SAYYIDA HAKAMA Pemimpin perempuan yang bijaksana
21 SAYYIDATU HAIBA Pemimpin perempuan yang berwibawa
22 SHOFIE SALSABILA Mata air surga yang jernih
23 SUHAILA ILMA NAFIA Kemudahan dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat
24 SUKAINA FARIHA Anak perempuan yang tenang dan periang
25 SYAFIYYA RAHMA Seorang teman yang tulus penuh kasih sayang
26 SYAWWAL HUSNAYAN Bulan Syawwal yang penuh kemenangan
27 SYIFA SAUQIYA Anak perempuan laksana obat penawar rindu
28 TAHANY SYAKIRA Ucapan selamat dan rasa syukur
29 TALITA HASNA HUMAIRA Gadis yang cantik yang pipinya kemerah-merahan
30 TAMIMATU EL-QAIDA Pemimimpin perempuan yang kuat
31 TASMIRA KAMIL Permata yang indah dan sempurna
32 TASNIM THUFAILA Angin semilir yang lembut dan halus
33 TSABITA SHIFWA Sahabat yang memiliki keteguhan hati

1 UFAIRA NUR AFIFA Anak perempuan pemberani yang memancarkan cahaya kesucian diri
2 ULFA ALIYA FITRI Anak perempuan sebagai anugerah di malam ke-13 bulan purnama yang menerangi hati
3 ULFA KHAIRUNNISA Sebaik-baiknya wanita yang ramah terhadap orang lain
4 ULFA RAHMA HAYATI Wanita yang penuh rasa persahabatan dan kasih sayang dalam kehidupanku
5 UZDA JAMILA Anak perempuan yang memiliki kelebihan yang indah
6 UZDA SHAFIYYA Kawan yang tulus dan memiliki kelebihan
7 WAFIYATU WARDA anak perempuan yang bagaikan bunga mawar yang sempurna
8 WARDA FATINA Bunga mawar yang mengagumkan
9 WAZIRA HUWAIDA Menteri wanita yang lemah lembut

1 YAFIA AZHAR Bunga-bunga yang tinggi
2 YASMINA KHAIRUNNISA The best woman like jasmine
3 YUMNA FARIHA Anak perempuan yang mendapatkan keberuntungan dan kebahagian
4 YUSRIYYA KAMILA Anak perempuan yang bagaikan kemudahan yang sempurna
5 ZAHIDA QALBI NADHIFA Anak perempuan rendah hati yang memiliki hati yang bersih
6 ZAHIRA FAIRUZ Anak perempuan yang bercahaya bagaikan permata
7 ZAHIYA KAMILIA Indah bagaikan pepohonan yang selalu hijau
8 ZAHRA ALMAIRA RAHMAN Putri (kerajaan) bunga yang penuh kasih
9 ZAHRA AMIRA RAHMANI Anak perempuan yang bagaikan Bunga yang memimpin dengan kasih sayang penuh kasih
10 ZAHRATU NIDA Bunga yang mempesona
11 ZALFA NAQIYYA Permukaan mutiara yang jernih
12 ZARA NADIA AKHYAR Fajar menyingsing yang mengawali segala kebaikan
kalau nama laki-laki silahkan buat nama yang baik atau nama-nama sahabat Nabi SAW.
Wallahu a’lam.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: